注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

梦想启航 402班博客

沟通理解 携手共进

 
 
 

日志

 
 

弟 子 规 ( 一)  

2016-11-03 16:48:54|  分类: 班级公告 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

zǒng  xù

【总   叙】

 

dì  zǐ  guī   shèng rén xùn    shǒu xiào tì     cì  jǐn  xìn

        

fàn  ài zhòng   ér  qīn  rén   yǒu  yú  lì      zé xué wén

         

 

rù zé xiào

【入则孝】

 

fù  mǔ  hū    yìng  wù  huǎn   fù  mǔ  mìng   xíng  wù  lǎn

        

fù  mǔ  jiào     xū  jìng  tīng    fù  mǔ  zé     xū  shùn chéng

        

dōng zé  wēn   xià  zé  qìng   chén  zé  xǐng   hūn zé  dìng

        

chū  bì  gào    fǎn  bì  miàn    jū  yǒu  cháng  yè  wú  biàn

         

 

shì  suī  xiǎo   wù  shàn  wéi   gǒu shàn wéi    zǐ  dào  kuī

         

wù  suī  xiǎo   wù  sī  cáng   gǒu  sī  cáng   qīn  xīn  shāng

        

qīn  suǒ  hào    lì   wèi  jù    qīn  suǒ  wù    jǐn  wèi  qù

          

shēn yǒu shāng   yí  qīn  yōu    dé  yǒu shāng   yí  qīn  xiū

         

qīn  ài  wǒ    xiào  hé  nán    qīn zēng  wǒ    xiào  fāng xián

          

qīn  yǒu guò    jiàn  shǐ gēng     yí  wú  sè     róu  wú shēng

   使      

jiàn  bú  rù     yuè  fù  jiàn    hào  qì  suí     tà  wú  yuàn

        

qīn  yǒu  jí    yào  xiān cháng  zhòu  yè  shì    bù  lí  chuáng

         

sāng sān nián   cháng  bēi  yè   jū  chù  biàn    jiǔ  ròu  jué

          

sāng  jìn  lǐ     jì   jìn  chéng   shì  sǐ  zhě     rú  shì  shēng

        

 

 

 


  评论这张
 
阅读(10)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018